Voorwaarden voor deelname


We zijn de moeilijkste natuurlijk niet, maar om alles toch gesmeerd te laten lopen, hebben we wat regelgeving op een rij gezet:

Artikel 1. Aanmelding
Na inschrijving via de website ontvang je direct een bevestiging per e-mail. Een aantal dagen voor de run krijg je een mail met de laatste informatie.

Artikel 2. Snelle lopers
Loop het parcours zoveel mogelijk aan de rechterzijde, zodat snelle lopers je kunnen passeren. Je kunt als snelle loper zo vroeg mogelijk starten, dan is het nog niet druk in het parcours.

Artikel 3. Outfit
Kijk voor vertrek goed naar het weerbericht en houd daar rekening mee met de juiste kleding. Te allen tijde adviseren wij een lange broek ter bescherming. Neem in ieder geval iets warms en droogs mee voor na de run. We adviseren je aansluitende kleding te dragen.

Artikel 4. Zwemmen
We stellen als voorwaarde dat je de schoolslag onder de knie hebt. Er zijn enkele obstakels in en door het water.

Artikel 5. Conditionele gesteldheid
We gaan ervan uit, dat iedereen die meedoet zich redelijk goed voorbereidt! Dus vanaf nu altijd op de fiets naar het werk, off-road joggen en koud afdouchen. Ondanks de EHBO/AED die ruim vertegenwoordigd is, willen we deze niet aanspreken. Deelname is geheel op eigen risico!

Artikel 6. Spullen
Persoonlijke spullen kun je achterlaten bij de tassenafgifte of meegeven aan je supporters. Waardevolle spullen graag thuis laten. Bij de aanmelding ontvang je twee bandjes met je starttijd en startnummer. Dit betreft een polsbandje en een bandje voor om je sporttas. De sporttas met bandje kun je bij de tassenafgifte nabij de inschrijfbalie achterlaten.

Artikel 7. Foto’s en video’s
Wij maken foto’s van de run, die je via onze Facebookpagina en Instagram kunt bekijken en op deze site. Heb je zelf ook leuke filmpjes en foto’s, stuur ze dan door naar info@battle4life.nl, dan zetten we deze ook op onze pagina.

Artikel 8. Medaille
Na afloop ontvang je de Battle4Life medaille.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
9.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
9.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
9.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
9.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
9.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.