ANBI


Battle4Life is een handelsnaam van Stichting Vrienden van Pisa.  Stichting Vrienden van Pisa en Stichting Inloophuis Pisa hebben beiden een ANBI-status (zie: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Wat houdt de ANBI-status voor u in?

  • Er is geen schenkingsrecht of successierecht verschuldigd 
  • Uitkeringen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen)
  • In januari 2009 is er tevens bepaald dat een erkend doel in Nederland ook aftrekbaar is in een ander land in Europa. Kijk voor detailinformatie naar dit arrest;
  • Het ANBI/RSIN nummer van Stichting Vrienden van Pisa is: RSIN: 821770743
  • Het ANBI/RSIN nummer van Stichting Inloophuis Pisa is: RSIN: 820163727