Pisa | Centrum voor leven met en na kanker


De Battle4Life is een sponsor obstaclerun, georganiseerd door vrijwilligers, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Pisa | Centrum voor leven met en na kanker. Pisa in Hoorn biedt mensen in West-Friesland die kanker hebben, hun naasten of hun nabestaanden een gastvrij huis. Je kan er terecht voor een gesprek, diverse activiteiten of lotgenotencontact. Alles is gericht op het omgaan met de gevolgen van de ziekte kanker. 

Missie

Pisa is een warm huis, voor mensen met kanker en hun omgeving. Wij ondersteunen hen samen met vrijwillige medewerkers, hiermee vergroten wij de emotionele veerkracht van onze bezoekers.

Visie

Wij zijn er voor de ander. Wij ondersteunen mensen en dragen bij aan het vergroten van de veerkracht voor alle inwoners uit de regio die geconfronteerd zijn met de gevolgen van kanker. Als laagdrempelig huis, of centrum voor leven met en na kanker,  bieden wij met deskundige en betrokken medewerkers een behoeftegericht aanbod in nauwe samenwerking met partners. Warm, professioneel, respectvol, verbindend.

Contactgegevens:

Draafsingel 59
1623 LC Hoorn
Tel.: 0229-758531
e-mail: info@inloophuispisa.nl
website: www.inloophuispisa.nl

Battle4life is een initiatief van Pisa en wordt ondersteund door IPSO | Centra voor leven met en na kanker