IPSO | Centra voor leven met en na kanker


IPSO is de branche- en serviceorganisatie voor de Centra voor leven met en na kanker in Nederland.

Wat is het belang van de Centra voor leven met en na kanker?

Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Elke Nederlander krijgt met deze ziekte te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leeft met en na kanker. Dit aantal neemt toe naar meer dan één miljoen mensen in 2030. Een miljoen mensen die weliswaar de diagnose kanker hebben overleefd, maar vaak met tal van klachten als gevolg van de behandeling blijven rondlopen (toekomstvisie Integraal Kankercentrum Nederland).

De gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. Psychosociale zorg biedt ondersteuning aan mensen die leven met en na kanker.

De Centra voor leven met en na kanker bieden deze zorg, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven meedoen in de maatschappij. Het zal een uitdaging worden om in de toekomst voldoende vrijwilligers voor informele zorg te werven, denk aan de dubbele vergrijzing. En ook de toekomstige zorgvraag – door het toenemende aantal mensen dat leeft met en na kanker – die op ons afkomt is enorm. Met de Centra voor leven met en na kanker hopen we een deel van die zorgvraag te kunnen opvangen.

Kijk voor meer informatie over IPSO en over de Centra voor leven met en na kanker op: www.ipso.nl

Contactgegens:

IPSO
Randstad 22-129
1316 BW Almere

tel.: 06 – 38 82 35 97
e-mail: info@ipso.nl

ANBI/RSIN nummer: 808896362
KVK: 17122535

Battle4life is een initiatief van Pisa en wordt ondersteund door IPSO | Centra voor leven met en na kanker